Project Management Professional (PMP)® Preparandutbildning

Project Management Professional (PMP)® Preparandutbildning

PDU: 24

Språk: Svenska, Engelska, Spanska,

Deltagare: 8 till 12

Pris: 1.350,00 EUR + VAT

Informationsblad:   icono_pdf_verde

Var: VCT Virtuellt Klassrum

Datum:
23 Sep - 28 Okt, 2020 (Engelska)
24 Sep - 29 Okt, 2020 (Spanska)
29 Sep - 03 Nov, 2020 (Svenska)

Tider: 15:00-19:00 (CET el. CEST *)

* CEST sommartid fram till 25 Oktober, 2020

REGISTER

Detta program hjälper dig att bygga upp den kunskap och självsäkerhet du behöver för att göra väl ifrån dig och klara PMP® certifieringsexamen på första försöket.

I likhet med examen, baserar sig kursen främst på A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide) – Sixth Edition, Project Management Institute, Inc. (PMI)®, 2017, men övrigt material som är relevant för examen ingår också.

Kursen är lämplig för dig oberoende om du är bekant med PMI’s PMBOK® Guide sedan tidigare eller inte.

Programformat: 6 fyratimmars VCT sessioner i virtuellt klassrum, ledda av erfaren utbildare. Tillgång till X-AM examssimulator. Deltagarna får hemläxor att utföra mellan sessionerna.

Datum:

Nedan ges detaljerade datumuppgifter för var och en av de sex (4-timmars) sessionerna i för närvarande inplanerade öppna utbildningstillfällen:

23 Sep - 28 Okt, 2020 (Engelska) 24 Sep - 29 Okt, 2020 (Spanska) 29 Sep - 3 Nov, 2020 (Svenska)
Onsdag 23 Sep, 2020 Torsdag 24 Sep, 2020 Tisdag 29 Sep, 2020
Onsdag 30 Sep, 2020 Torsdag 1 Okt, 2020 Tisdag 6 Okt, 2020
Onsdag 7 Okt, 2020 Torsdag 8 Okt, 2020 Tisdag 13 Okt, 2020
Onsdag 14 Okt, 2020 Torsdag 15 Okt, 2020 Tisdag 20 Okt, 2020
Onsdag 21 Okt, 2020 Torsdag 22 Okt, 2020 Tisdag 27 Okt, 2020
Onsdag 28 Okt, 2020 Torsdag 29 Okt, 2020 Tisdag 3 Nov, 2020
Obs: Vänligen boka även in följande reservdatum i kalendern:
(ifall det blir förhinder med någon av ovanstående sessioner)
 
5 & 12 November 6 & 13 November 10 & 17 November
Efter utbildningen har du en klar bild av:

 Vad PMP® Certifieringen består av och hur examen är uppbyggd.
 Vilka kunskapsområden du bör behärska till examen.
 Hur du bäst kan förbereda dig till examen.
 När kursen är genomfäord och all läxläsning är gjord är du redo för att klara av examen med framgång.

Innehåll:

 Vad som ingår i certifieringsexamen
 Introduktion till The PMBOK® Guide
 De tio kunskapsområdena.
 Professionellt ansvar enligt PMI®.
 Övningar och exempel på examensfrågor.

Målgrupp:

Erfarna projektledare som avser att delta i PMP® Certifieringsexamen, eller vill veta mera om projektledning enligt PMI ®.

Du är välkommen på kursen oavsett erfarenhet, men för att kunna delta i examen kräver PMI ® att du uppfyller vissa minimikrav avseende erfarenhet och utbildning.

Dokumentation:

Notera att allt material är på engelska, och det distribueras elektroniskt. Dessutom ingår följande material:

 PMP® Exam Preparation, by Rita Mulcahy (normalt som ebok)
 X-AM Examens simulator, användarlicens
 Vi rekommenderar dessutom att deltagarna har tillgång till The PMBOK® Guide, by PMI®

PMI, PMP, PMBOK are are registered marks of the Project Management Institute, Inc.

Comments are closed.